window.document.write(""); < class="x-header"> < class="x-wrap"> < class="menu-head"> < class="logo" edit_params="width%3D220%26height%3D48%26noalert%3D1">< src="/html/Uploads/Picture/2019/02/25/s5c737395e4d36.png" title="" alt="" /> < class="Top"> 大众版 专业版 OA EN < class="menu-btn m-show"> < class="tools p-show"> Login En < class="nav-mod"> < class="search-box m-show"> < class="search-txt"> < id="myalert" class="layer"> < class="myalert"> < class="text tishi ">请输入关键字 < class="text"> < class="selectLayer"> < class="lheader"> < class="lwrap clear"> < class="logo" edit_params="width%3D220%26height%3D48%26noalert%3D1">< src="/html/Uploads/Picture/2019/02/25/s5c737395e4d36.png" title="" alt="" /> < class="navbox"> < class="naV clear"> < class="li"> 网站首页 < class="li"> 医院概况 < class="li"> 新闻中心 < class="li"> 医护团队 < class="li act" > 患者服务 < class="li"> 管理服务 < class="li"> 健康知识 < class="snav"> < class="snavc"> < class="snavc"> 龙8国际登录领导团队网上水果机官方医院院训医院荣誉组织架构 < class="snavc"> 电玩游艺新闻聚焦媒体视角视频新闻专题报道电子院刊和谐医患 < class="snavc"> 寻找科室寻找医生诊疗特色我要进修人才招聘 < class="snavc"> 就诊指南特色服务在线咨询健康自测 < class="snavc"> 行政科室 < class="snavc"> 健康视频健康传播讲座预告 < class="right"> < class="top1"> 大众版 专业版 < class="bottom tools"> OA EN < class="search-trigger">
< class="search-box"> < class="search-txt">
< class="cbanner" edit_params="width%3D1003%26height%3D228%26backgroundColor%3D1%26title1Show%3D1%26title2Show%3D1%26width3%3D750%26height3%3D510%26showAlt3%3D1%26title1Max%3D20%26title2Max%3D40"> < src="/html/Uploads/Picture/2018/10/10/s5bbd97d24881d.jpg" title="" alt=""/> < class="lcon"> < class="ch">在线调查 < class="en"> < class="wal"> < class="pageNow"> 首页   > 患者服务  > 特色服务  > 在线调查 < class="pageSearch"> < class="fl fly"> < class="fl fry"> < class="wal"> < class="fl w221"> < class="sideNav ">

就诊指南

< class="sideNav on">

特色服务

< class="fr w747"> < edit_params="title1Show%3D1%26descriptionShow%3D1%26title1Max%3D40">< class="SurveyPart1">

在线调查

< class="content"> 在线问卷填写说明:
这个问卷是询问您最近这次接受住院服务的情况。
1、因为不是每位患者都接触了医院的所有服务,所以当问到您没有接触过的服务时,请选择"不确定"。
2、有的时候,您可能认为某个工作人员的服务非常好,而另外一个工作人员的服务很不好。在这种情况下,请您给一 个总体上的看法,并在问卷最后用文字具体说明。
3、您的回答没有对错之分。重要的是要反映出您的看法。
4、如果您需要别人帮助填写问卷,请记住回答结果应该反映的是您自己的看法。
5、您的回答是非常重要的,因为我们希望通过您的想法和建议来改善医院的服务。请注意,这个调查是匿名的,所有信息都将被严格保密,医院里没有人知道您是怎么回答的,不会影响到您以后任何的就医服务。
< class="Survey">

一、办理入院手续时的体验与评价

< class="list">

二、刚住进病房时的体验与评价

< class="list">

三、住院治疗阶段的体验与评价

< class="list">

四、对医院服务工作的体验与评价

< class="list">

五、办理出院手续阶段的体验与评价

< class="list"> < class="btnDiv">确定提交取消提交
< class="h50"> < class="lfooter"> < class="lwrap clear"> < class="left"> < class="con1"> 院长信箱| 隐私安全| 版权声明| 帮助信息 < class="con2">地   址: < class="con3"> < class="right"> < class="con1">     ICP备案信息:豫ICP备15033173号-4        COPYRIGHT 2004-2010 < class="con2">医院总机:
通州院区咨询电话:86491404
< class="con3">

网站建设:

< class="ascreen"> < class="con clear"> < edit_params="tabs%3D6%26descriptionShow%3D1%26showLink1%3D1%26descriptionMax%3D6">< class="li"> < class="icon">< src="/html/common/images/rN1.png" title="" alt="" /> < class="p">官方APP < class="li"> < class="icon">< src="/html/common/images/rN2.png" title="" alt="" /> < class="p">官方
微博
< class="li"> < class="icon">< src="/html/common/images/rN3.png" title="" alt="" /> < class="p">官方
微信
< class="li"> < class="icon">< src="/html/common/images/rN5.png" title="" alt="" /> < class="p">人才
招聘
< class="li"> < class="icon">< src="/html/common/images/rN6.png" title="" alt="" /> < class="p">我要
进修
< class="li"> < src="/html/common/images/rN7.png" title="" alt="" /> < class="gwewmLayer gl1">

<>官方APP

< class="" edit_params="width%3D1000%26height%3D1000%26showAlt%3D1%26zoom%3D5"> < src="/html/Uploads/Picture/2019/02/20/s5c6ce83d41b6e.png" alt="" title="" /> < class="gwewmLayer gl2">

<>微信

< class="" edit_params="width%3D1000%26height%3D1000%26showAlt%3D1%26zoom%3D5"> < src="/html/Uploads/Picture/2020/03/09/s5e65fbc46fa3e_206_206_0_2.png" alt="" title="" />